Spis zajęć

które odbyły się w roku akademickim 2017/18

1. Wykład inauguracyjny. Biologia

prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przyrodnik w tropikach

 

2. Geologia

dr Agata Jurkowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Największe katastrofy naturalne w dziejach Ziemi

 

3. Fizyka - pokaz doświadczeń

dr Marcin Łaciak – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Akustyka według fizyka