Mieliśmy zaczczyt gościć:

(lista Wykładowców w porządku alfabetycznym)

dr Paweł Adamski - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Antoni Amirowicz - Polska Akademia Nauk, Kraków

prof. Leszek Balcerowicz - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

dr Marta Białecka-Pikul - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Karol Bieniek - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

dr Andrzej Boczarowski - Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Justyna Budzik - Uniwersytet Śląski, Katowice

mgr Barbara Celarek - Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków

dr hab. Armand Cholewka - Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Marcin Chorązki - Instytut Pamięci Narodowej, Kraków

dr inż. Andrzej Chmielniak - Politechnika Warszawska

dr Aleksandra Chrupała - Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. inż. Antoni Cieśla - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr inż. Bogusława Długosz - Uniwersytet Rolniczy, Kraków

dr Szymon Drobniak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UEK dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

prof. dr hab. Piotr Franaszek - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Marek Gołąb - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Jacek Górski - Muzeum Archeologiczne, Kraków

dr Andrzej Górz - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

dr Jerzy Grygiel - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

doc. dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN - Polska Akademia Nauk, Kraków

prof. nadz. dr hab. arch. Krzysztof Ingarden - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Inż. Kazimierz Jaracz, prof. UP -  Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

dr Andrzej Janas - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr Paweł Jochym - Uniwersytet Jagieloński , Kraków

dr hab. Wojciech Jurczak - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków

dr Agata Jurkowska - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Anna Karwińska -  Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

dr hab. inż. Dariusz Kopyciński - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

prof. dr hab. Jan Kozłowski - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Małgorzata Kruczek  - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Marek Krywult - Stacja Naukowa Arctowskiego Polskiej Akademii Nauk na Grenlandii

ś.p. prof. dr hab. Michał Kulesza - Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. dr hab. Wojciech Kwiatek - Instytut Fizyki Jądrowej, Polskiej Akademii Nauk, Kraków

prof. dr hab. Ryszard Laskowski - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Krzysztof Leśnodorski - Akademia Sztuk Pięknych, Kraków

arch. Bohdan Lisowski - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

mgr Marcin Łaciak - Uniwersytet Śląski, Katowice

prof. Zdzisław Łapiński - rektor Akademii Muzycznej, Kraków

dr inż. Dariusz Marchewka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka RP, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa

dr hab. Paweł Moskal - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wiktor Niedzicki - dziennikarz, popularyzator nauki, prezenter radiowy i telewizyjny

prof. dr hab. inż. Andrzej Pach - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Ms. Paraskevi Papagianni - Uniwersytet w Atenach, Grecja

prof. dr hab. Barbara Płytycz - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Elżbieta Rożej-Pabijan - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

prof. dr hab. Jerzy Sadowski - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie

Mr Michael Seifert - Uniwersytet w Tybindze, Niemcy

prof. dr hab. Marek Safjan - Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu

dr Teresa Sikora - Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Wojciech Solarz Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków

dr inż. Ireneusz Suliga - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków

prof. dr hab. Wanda Sułkowska - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

dr Joanna Stojer-Polańska - Uniwersytet SWPS, Warszawa

prof. dr hab. inż. Maciej M. Sysło - Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

dr Aneta Szczygielska - Uniwersytet Śląski, Katowice

dr inż. Marcin Środa - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr Roman Tertil - tłumacz, Kraków

mgr inż. Justyna Trznadel, mgr inż. Jakub Trznadel  - trybikowo.pl

dr inż. Jan Urban - Polska Akademia Nauk, Kraków

prof. dr hab. Marek Urbanik - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

dr Aleksandra Wentkowska - Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Artur Widawski - Uniwersytet Śląski, Katowice

dr Anna Wiecheć - Polska Akademia Nauk, Kraków

dr Izabela Wierzbowska - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak - Polska Akademia Nauk, Kraków

dr hab. Piotr Wojtal - Polska Akademia Nauk, Kraków

prof. dr hab. Michał Woyciechowski - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr inż. Sławomir Wronka - Narodowe Centrum Bdań Jądrowych w Świerku pod Warszawą.

Karol Wójciki - Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie

prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Teresa Zielińska - Uniwersytet Warszawski, Warszawa

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska - Politechnika Śląska, Gliwice

członkowie Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków