dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ

Aneta Słodek ukończyła studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.  Po ukończeniu studiów rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Bremie pod kierunkiem profesora Dietera Woehrla, gdzie poszerzała swoją wiedzę w zakresie właściwości fotofizycznych związków małocząsteczkowych, w szczególności optyki nieliniowej.   Po uzyskaniu stopnia doktora ponownie związała się z Uniwersytetem Śląskim, gdzie rozpoczęła pracę naukową na wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Tam też –  w 2020 roku – uzyskała  stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk chemicznych.  Zajmuje się otrzymywaniem  nowych układów typu donor-akceptor (D-A) opartych na małocząsteczkowych pochodnych związków aromatycznych, badaniem ich właściwości fotofizycznych oraz ich potencjalnym zastosowaniem w bioobrazowaniu i optoelektronice (ogniwa fotowoltaiczne, diody elektroluminescencyjne).

Prowadzi liczne warsztaty oraz laboratoria dla uczniów szkół podstawowych i liceów, przybliżając i przedstawiając ciekawą i fascynującą chemię organiczną i nieorganiczną.