Fundacja miała zaszczyt współpracować z następującymi wykładowcami:​

dr Paweł Adamski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Antoni Amirowicz – Polska Akademia Nauk, Kraków
dr hab. Leszek Balcerowicz, prof SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN – Polska Akdemia Nauk w Krakowie
dr Marta Białecka-Pikul – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Karol Bieniek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Andrzej Boczarowski – Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Justyna Budzik – Uniwersytet Śląski, Katowice
mgr Barbara Celarek – Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków
prof. dr hab. Armand Cholewka – Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Marcin Chorązki – Instytut Pamięci Narodowej, Kraków
dr inż. Andrzej Chmielniak – Politechnika Warszawska
dr Aleksandra Chrupała – Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej w Gliwicach
dr hab. inż. Antoni Cieśla – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr Krzysztof Ćwikiel – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Damian Jabłeka – Planetarium Śląskie w Chorzowie 
dr inż. Bogusława Długosz – Uniwersytet Rolniczy, Kraków
dr hab. inż. Jerzy Domżał – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr Szymon Drobniak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Janina Filek, prof UEK, – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
prof. dr hab. Piotr Franaszek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Mariusz Gogól – Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, Kraków
dr Marek Gołąb – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Jacek Górski – Muzeum Archeologiczne, Kraków
dr Andrzej Górz – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Jerzy Grygiel – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN – Polska Akademia Nauk, Kraków
prof. nadz. dr hab. arch. Krzysztof Ingarden – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, prof. UP –  Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Andrzej Janas – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr Paweł Jochym – Uniwersytet Jagieloński  w Krakowie
prof. dr hab. Wojciech Jurczak – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków
dr Agata Jurkowska – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Dariusz Kajewski, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr inż. Joanna Kajewska
prof. dr hab. Anna Karwińska –  Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
dr Monika A. Koperska –  Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki
dr hab. inż. Dariusz Kopyciński – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. Jan Kozłowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Tomasz Kowalczyk – Szkiełko i oko, Kraków
dr hab. Małgorzata Kruczek  – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr inż. Michał Krupiński – Instytut Fizyki jadrowej PAN w Krakowie
dr Marek Krywult – Stacja Naukowa Arctowskiego Polskiej Akademii Nauk na Grenlandii
dr Katarzyna Książek – Uniwersytet Opolski
ś.p. prof. dr hab. Michał Kulesza – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. dr hab. Wojciech Kwiatek – Instytut Fizyki Jądrowej, Polskiej Akademii Nauk, Kraków
prof. dr hab. Ryszard Laskowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Krzysztof Leśnodorski – Akademia Sztuk Pięknych, Kraków
arch. Bohdan Lisowski – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr Marcin Łaciak – Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. Zdzisław Łapiński – rektor Akademii Muzycznej, Kraków
dr inż. Dariusz Marchewka – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica  w Krakowie 
prof. dr hab. Robert Musioł – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marek MichalakRzecznik Praw Dziecka RP, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa
dr hab.
Paweł Moskal – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚUniwersytet Śląski w Katowicach
red. Wiktor Niedzicki – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Andrzej Pach – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Ms. Paraskevi Papagianni – Uniwersytet w Atenach, Grecja
prof. dr hab. Barbara Płytycz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Szymon Potocki Akademia Humanitas w Sosnowcu
dr Elżbieta Rożej-Pabijan – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr inż. Łukasz Radosiński – Politechnika Wrocławska
dr Adam Raszewski – politolog
prof. dr hab. Jerzy Sadowski – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Marek Safjan – Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu
Mr. Michael Seifert – Uniwersytet w Tybindze, Niemcy
dr Teresa Sikora – Uniwersytet Śląski, Katowice
dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Wojciech Solarz – Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków
dr inż. Ireneusz Suliga – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
prof. dr hab. Wanda Sułkowska – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
dr Joanna Stojer-Polańska – Uniwersytet SWPS, Warszawa
dr Małgorzata Szymaszek Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach
prof. dr hab. inż. Maciej M. Sysło – Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr Aneta Szczygielska-Łaciak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr inż. Marcin Środa – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
dr Roman Tertil – tłumacz, Kraków
Justyna TrznadelJakub Trznadel  – Trybikowo.pl
dr inż. Jan Urban – Polska Akademia Nauk, Kraków
prof. dr hab. Marek Urbanik – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
red. Adam Wajrak – Dziennikarz, autor książek, popularyzator nauki
dr Marta Wąsik – Stowarzyszenie Popularyzatorów Nauki „Eksperymentatorzy”
dr Aleksandra Wentkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Artur Widawski – Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Anna Wiecheć – Polska Akademia Nauk, Kraków
dr Izabela Wierzbowska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN – Polska Akademia Nauk, Kraków
dr hab. Piotr Wojtal – Polska Akademia Nauk, Kraków
prof. dr hab. Michał Woyciechowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr inż. Sławomir Wronka – Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą.
Karol Wójciki – blog astronomiczny „Z głową w gwiazdach”
prof. dr hab.  Elżbieta Wilk-Woźniak – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. Teresa Zielińska – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska – Politechnika Śląska w Gliwicach
członkowie Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
członkowie Koła Naukowego „Dron Engineering” Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
prof. dr hab. Marek Żabka – emeryt, Uniwersytet w Siedlcach