Zapraszamy do kontaktu

MAŁOPOLSKI UNIWERSYTET dla DZIECI

Adres: ul. F. Focha 3, 32-500 Chrzanów – Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
e-mail: uniwersytetdladzieci@gmail.com 

FUNDACJA  MAŁOPOLSKI UNIWERSYTET dla DZIECI

Adres: ul. Świętego Stanisława 32, 32-540 Trzebinia
e-mail: uniwersytetdladzieci@gmail.com, tel.: 662278950
Prezes Zarządu Fundacji MUdD: Jolanta Różowska  jolanta.rozowska@gmail.com,

Rachunek bankowy:  89 1910 1048 2105 0081 0423 0001 Santander Bank o/Chrzanów