Dr Adam Raszewski

Adam Raszewski – politolog, doktor nauk społecznych, absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (magisterium). Ukończył politologiczne studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W lipcu 2019 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną Myśl polityczna hrabiego de Chambord jako przykład idei legitymizmu. Absolwent studiów menedżerskich MBA na amerykańskiej Executive Academy of Scottsdale. W swoim CV ma również zwycięstwa w konkursach na najlepszy artykuł naukowy i tytuł laureata Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Stypendysta programu CEEPUS w Wiedniu, Pradze, Strasburgu, Koszycach, Trnavie. Od 3 lat uczy seniorów, prowadząc wykłady pod patronatem placówek kultury w całym kraju. Z pasją pracuje z ludźmi młodymi, lecz ciekawymi świata. W 2019 roku na UKSW z powodzeniem prowadził serię warsztatów politologicznych Co to jest demokracja? Zajęcia te stały się okazją do przybliżenia młodym umysłom spraw publicznych, istotnych dla ich przyszłej formacji obywatelskiej.