dr hab. Dariusz Kajewski, prof. UŚ


Dr hab. Dariusz Kajewski, prof. UŚ – pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Bada właściwości ferroelektryczne, piezoelektryczne oraz strukturalne przejścia fazowe w ciałach stałych. Zajmuje się również mikroskopią bliskich oddziaływań, która pełni ważną rolę w nanofizyce.

Popularyzator nauki, pomysłodawca Instytutu Odkrywania Tajemnic, autor zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, autor wielu wykładów dla szkół oraz wystaw interaktywnych działających w Polsce i w Europie.