dr Małgorzata Szymaszek

Akademickie LO przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
 
W 2020 roku uzyskała autoryzację jako Ambasador Kosmiczny ESERO – Polska. W ramach realizowania funkcji ambasadorskich zajmuje się przede wszystkim wspieraniem rozwoju aktywnych nauczycieli i zachęcaniem ich do podejmowania tematyki kosmicznej podczas swoich zajęć dydaktycznych. Promuje wśród młodzieży wiedzę o zawodach przyszłości związanych z rozwojem technologii kosmicznych. Opiekuje się zespołem uczennic i uczniów uczestniczącym w europejskim projekcie z astronomii „Under the Same Sky”. W niedalekiej przyszłości ma zamiar programować łaziki marsjańskie. Prowadzi także Klub Młodego Odkrywcy „Neutrino”, w ramach którego klubowicze dwukrotnie zdobyli dofinansowanie z grantów projektu „Konstruktorzy marzeń”. Uczennice i uczniowie z klas, w których uczy, uczestniczą w licznych konkursach i wyzwaniach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) takich jak: Astro Pi, MoonCamp, CanSat i osiągają w nich sukcesy.

Jest miłośniczką nocnych obserwacji nieba, dlatego często bierze udział w zimowych warsztatach z astrofotografii i letnich szkołach astronomii.