dr Teresa Sikora

Dr Tersa Sikora jest starszym wykładowcą w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dydaktycznie i badawczo zajmuje się problematyką psychologii poznawczej, psychologii konsumpcji i relacji z rzeczami, wpisaną w kontekst zmiennych uwarunkowań zewnętrznych.  O praktycznej przydatności tez z obszaru zainteresowań przekonuje się podczas prowadzonych szkoleń dotyczących psychologii sprzedaży i marketingu. Przybliża świat spojrzenia psychologicznego także dzieciom, w ramach działalności Uniwersytetów Dziecięcych.