Szkoła może nauczyć wiele, ale nie zrobi wszystkiego. Co z ciekawością świata poza szkolnymi murami? Naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców wychodzi Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

Uniwersytety dziecięce od października zapraszają swoich studentów na wykłady. Forma roku akademickiego podzielonego na dwa semestry powtarza schematy uczelni wyższych. Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy i popularyzatorzy nauki, uczestnictwo w zajęciach notuje się w indeksach, a na początku i końcu roku akademickiego odbywa się inauguracja i graduacja. Podczas gdy nauczanie szkolne nastawione jest na opanowanie danego materiału, uniwersytety dziecięce czynią naukę atrakcyjną. Prowadzą dzieci w świat nauki.

Oferty uniwersytetów dziecięcych są bardzo zróżnicowane, bo w przeciwieństwie do zajęć szkolnych, nie są ograniczone podstawą programową. Często są ukierunkowane na specjalność instytucji, która je organizuje, jak to np. ma miejsce na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym. Jednak wiele uniwersytetów, jak Małopolski Uniwersytet dla Dzieci stawia na różnorodność i prezentuje elementy różnych dziedzin nauki. Czasem są to dyscypliny tak wąskie, że z trudem zaistniałyby poza uniwersytetem. Dzięki temu młodzi studenci mogą odnaleźć nowe zainteresowania w nieznanych im wcześniej obszarach lub pogłębić posiadaną wiedzę ogólną.

Jeden wykład nie wyczerpie ciekawości dzieci.

Zauważyć to można jeszcze na sali wykładowej, gdy po skończonym wykładzie zawsze ustawia się kolejka do katedry. Młodzi ludzie uwielbiają zadawać pytania, a na uniwersytecie dziecięcym mają okazję skierować je do samych naukowców. Dostają odpowiedzi na nurtujące ich kwestie, które niejednokrotnie wykraczają poza zaplanowany temat oraz przewidywania organizatorów. Dlatego tak ważny jest bezpośredni kontakt między wykładowcami a dziećmi. Uniwersytet jest miejscem, w którym dziecięca dociekliwość traktowana jest poważnie, a sposobów na zrozumienie świata jest co najmniej tyle, ile studentów.

Łącząc dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 12 roku życia, Małopolski Uniwersytet dba o to, by przedstawić wyzwania edukacyjne odpowiednie dla każdej grupy wiekowej. Stąd projekt Honorowego Tytułu Licencjata. Najstarsi studenci mają szansę stać się młodymi naukowcami. W samodzielnej pracy dyplomowej, ocenianej przez radę naukową, mogą zgłębić dowolnie wybrany przez siebie temat, zaczerpnięty z jednego z wykładów lub własnych zainteresowań. Autorzy najlepszych prac zostają nagrodzeni udziałem w Odczytach Młodych Naukowców, podczas których publicznie prezentują efekty swoich dociekań. Pierwszy kontakt z publicznymi wystąpieniami jest ważnym krokiem w rozwoju dziecka. Warto, aby odbył się w odpowiednich do tego warunkach uniwersytetu.

Obecnie uniwersytety dziecięce działają w każdym większym ośrodku akademickim w Polsce. Kilka z nich działa również na terenach mniejszych miejscowości, jak Małopolski Uniwersytet dla Dzieci w Chrzanowie, który w październiku rozpoczyna już 15 rok działalności. W tym roku Uniwersytet przyjmuje dzieci urodzone w latach 2010 – 2016 poprzez zgłoszenia na stronie uniwersytetdladzieci.com.pl.

Zuzanna Kania