Stowarzyszenie EUCU.NET

Działalność EUCU.NET (European Children’s Univeristies Network) zapoczątkowano w latach 2008-2010. W tym okresie było to półformalne zrzeszenie europejskich uniwersytetów dziecięcych, które działało dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, w ramach VII programu ramowego – „Nauka w społeczeństwie”.

W okresie finansowanym przez UE, do zrzeszenia swoje projekty zgłosiło ponad 130 organizatorów. Główne konsorcjum zrzeszenia tworzyły uniwersytety dziecięce z Tybingi, Bratysławy, Wiednia, Bazylei, Strassburga i Monachium. W tym czasie zorganizowane zostały dwie konferencje: w 2009 roku w Tybindze oraz w 2010 w Bratysławie/Wiedniu. Zgromadziły one organizatorów uniwersytetów dziecięcych z Europy i były pierwsza platformą wymiany doświadczeń na ten temat.

Po wygaśnięciu okresu finansowania, w 2010 roku, rozpoczęły się działania mające na celu powołanie formalnego stowarzyszenia jako organizacji członkowskiej non-profit. I tak w kwietniu, 2011 r. w Krakowie odbyło się spotkanie na którym podpisano dokumenty założycielskie stowarzyszenia EUCU.NET, wyznaczono prezydenturę na najbliższe 2 lata oraz ustalono cele i zadania na najbliższy okres. Organizatorem tego dwudniowego spotkania założycielskiego była Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. Do Polski przybyli organizatorzy uniwersytetów dla dzieci m.in. z Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Portugalii, Słowacji, Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Rosji – w sumie 20 członków założycieli EUCU.NET.

Postanowiono, że stowarzyszeniem kierować będzie trzyosobowa grupa prezydentów stowarzyszenia, osób zasłużonych dla ruchu uniwersytetów dziecięcych. I tak prezydentami EUCU.NET od 2019 r. są: 

  • Karoline Iber – Dyrektor “Kinder Büro” na Uniwersytecie w Wiedniu. Inicjator i organizator Uniwersytetu Dzieci w Wiedniu, 
  • Silvia Prock  – Dyrektor Junge Uni, Children ́s University of the University of Innsbruck,
  • Jolanta Różowska – Prezes Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, organizator Małopolksiego Uniwersytetu dla DZieci w Chrzanowie

odstawowy cel, jaki stawia sobie stowarzyszenie EUCU.NET to wspieranie znaczenia uniwersytetów dziecięcych na płaszczyźnie europejskiej, lobbying na rzecz wspierania istniejących i powstających projektów tego typu, oraz promocja uniwersytetów dla dzieci jako jednej z platform edukacyjnych zwiększających zainteresowania nauką i szkolnictwem wyższym od możliwie najmłodszych lat.  Aktywność jej członków skupia się także na współpracy europejskiej w kontekście wymiany wiedzy i doświadczeń. 

Od samego początku istnienia EUCU.NET było platformą do spotkań i dyskusji dla organizatorów uniwersytetów dziecięcych w Europie i na świecie, szczególnie w dziedzinie wspierania dobrych praktyk, wypracowania metod ewaluacji istniejących projektów uniwersytetów dziecięcych oraz pomoc nowym inicjatywom tego typu.

Co roku organizowane są światowe konferencje uniwersytetów dziecięcych. Po pierwszej konferencji z  2009 roku w Tybindze, kolejno zorganizowano konferencje w Wiedniu/Bratysławie (2010), w Ankarze (Turcja -2011), w Porto (Portugalia – 2012), w Tartu (Estonia – 2013) w Łodzi – (Polska – 2014), w Gandawie (Belgia – 2014) Co jakiś czas organizowane są także spotkania grup roboczych. np. w Liverpool, Wiedniu, Brukseli, Kolonii, Instambule oraz innych miatsach na całym świecie.

 

Na tych międzynarodowych spotkaniach przedstawiciele Polski zawsze byli obecni I zawsze starali się aktywnie uczestniczyć w inicjowanych projektach, dyskusjach oraz ustalaniu przyszłych działań EUCU.NET. Wśród 20 członków założycieli stowarzyszenia EUCU.NET Polacy stanowią 1/5 wszystkich zarejestrowanych organizacji.

Jolanta Różowska, marzec 2016