Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

zalozyciele fundacji

Fundacja   Małopolski   Uniwersytet dla Dzieci została ustanowiona przez Krzysztofa Różowskiego – fundatora, w Krakowie 3 czerwca 2008 roku. Fundacja jest organizacją pozarządową non-profit, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie nauki i edukacji. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja została założona na czas nieograniczony.

Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Jolanta Różowska, która jest również prezydentem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET z siedzibą w Wiedniu. Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Krzysztof Różowski.

Przez kilkanaście lat działania Fundacji udało się nam uzyskać renomę profesjonalnej i dynamicznie się rozwijającej organizacji pozarządowej, a także zaufanego partnera zarówno uczelni wyższych oraz instytucji rządowych, jak i innych tego typu projektów z kraju i z zagranicy. Jednakże najbardziej cieszy nas zaufanie jakim przez te lata obdarzyli nas rodzice naszych studentów. Wskazują oni na wiele korzyści płynących z takiego zdobywania wiedzy, które jest zupełnie różne od uporządkowanego systemu szkolnego. Mówią nam o budzeniu entuzjazmu do nauki, pokazaniu procesu uczenia się jako przygody oraz o możliwości kontaktu z autorytetami naukowymi w bardzo młodym wieku. 

Zostaliśmy wyróżnieni nagrodami „Kryształy Soli” oraz „Optimo Modo” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Efekty swoich działań przedstawialiśmy na kilkunastu europejskich konferencjach naukowych, a nasz projekt  – Małopolski Uniwersytet dla Dzieci – był modelem wprowadzanym na terenach oddalonych od miast akademickich. 

 

Dane Rejestracyjne Fundacji

Siedziba Fundacji: ul. Świętego Stanisława 32, 32-540 Trzebinia.

Nr KRS: 0000308161. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczych.
NIP: 628-21-905-74.
REGON: 120716949.

Wesprzyj naszą działalność!
Rachunek bankowy: Santander Bank 89 1910 1048 2105 0081 0423 0001