dr hab. Izabela Wierzbowska

 

Izabela Wierzbowska, jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się przede wszystkim ekologią i zoologią. Bada dziko żyjące gatunki ssaków drapieżnych z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod. Obecnie współpracuje z parkami narodowymi w Polsce południowej, gdzie monitoruje występowanie dużych ssaków z użyciem fotopułapek.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu ekologii, biologii konserwatorskiej i praktycznych metod wykorzystywanych w badaniach terenowych.