Jakiej marki jest Twój przyjaciel?

W sobotę 26 stycznia nasi studenci wzięli udział w wykładzie z psychologii pt. „Jakiej marki jest Twój przyjaciel?”, który wygłosiła dr Teresa Sikora z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Treścią spotkania było przenikanie się dwóch światów: realnego i wirtualnego. W rzeczywistości, w której te dwa światy przenikają się i stawiają każdemu – sprzeczne często – wymagania, trzeba umieć dopasowywać swoje działanie. Czasami umiejętności nabyte w świecie wirtualnym mogą utrudniać sprawne działanie w świecie realnym. I odwrotnie. Trzeba wiedzieć, jak to robić. Wykład obfitował w eksperymenty, dotyczące więzi koleżeństwa i przyjaźni, ale także takich cech jak spostrzegawczość, styl myślenia czy odpowiedzialność. Wykład dla dzieci z psychologii to nie lada wyzwanie, ale zarówno nasz Wykładowca jak i nasi studenci z tego zdania wywiązali się znakomicie