Nagrody i wyróżnienia​

100 najbardziej wpływowych sób ziemi chrzanowskiej - styczeń 2020

Jolanta Różowska, prezes zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci została zaliczona do grona 100 osób mających największy wpływ na 10 różnych dziedzin życia na ziemi chrzanowskiej Zespół redakcyjny lokalnego tygodnika Przelom.pl – Portal Ziemi Chrzanowskiej zakwalifikował panią Jolantę do dziesiątki najbardziej wpływowych osób w dziedzinie edukacji.

grafika: redakcja „Przełom”

Prezydentura EUCU.NET - styczeń 2019​

Jolanta Różowska, prezes Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci została wybrana prezesem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET (European Children’s Universities Network). Organizacja skupia członków z 33 krajów na 5 kontynentach. Podstawowy cel, jaki stawia sobie EUCU.NET to wspieranie znaczenia uniwersytetów dziecięcych na płaszczyźnie europejskiej, lobbying na rzecz wspierania istniejących i powstających projektów tego typu, oraz promocja uniwersytetów dla dzieci jako platformy edukacyjnej zwiększającej zainteresowanie nauką od możliwie najmłodszych lat. Od samego początku EUCU.NET było platformą do spotkań i dyskusji dla organizatorów uniwersytetów dziecięcych w Europie i na świecie, szczególnie w dziedzinie wspierania dobrych praktyk, wypracowania metod ewaluacji istniejących projektów uniwersytetów dziecięcych oraz pomocy nowym inicjatywom tego typu.

 

Kryształy Soli - grudzień 2015​

W konkursie „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w Małopolsce w roku 2015 Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci otrzymała wyróżnienie w kategorii Edukacja i Nauka. 17 grudnia 2015 r. w Krakowie na uroczystej gali Prezes Zarządu Fundacji Jolanta Różowska odebrała z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Jacka Krupy gratulacje oraz pamiątkową statuetkę. Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w celu promowania działań najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. W tegorocznej edycji jury konkursu wyróżniło 11 organizacji w 6 kategoriach.

Optimo Modo - wrzesień 2012​

Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci została laureatem nagrody „OPTIMO MODO” w konkursie Starosty Powiatu Chrzanowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej powiatu chrzanowskiego wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. W niedzielę 9 września 2012 roku, podczas imprezy Ziemniaczysko pod Lipowcem Prezes Zarządu Fundacji Jolanta Różowska odebrała statuetkę oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Cieszymy się, że zajęcia Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci spotkały się z uznaniem kapituły konkursowej. Dziękujemy wolonatriuszom Fundacji tworzącym Straż Uniwersytecką, darczyńcom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.