Polityka prywatności

Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

 


Aby realizować swoje cele statutowe, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci gromadzi dane osobowe dane oraz dane dotyczące Twoich odwiedzin na naszych stronach. Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności i plików cookie (“Polityka”), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Ta polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce “naszymi Usługami”). Przez te „Usługi” należy rozumieć:

 • korzystanie ze studiów na Małopolskim Uniwersytecie Dzieci;
 • korzystanie z naszych stron internetowych (umieszczonych pod następującymi adresami: www.uniwersytetdladzieci.com.pl, www.uniwersytetdladzieci.edu.pl, www.uniwersytetdladzieci.eu zwanych dalej Stronami Internetowymi
 • zapisanie się do elektronicznej komunikacji, który otrzymujesz od nas pocztą elektroniczną e-mail
 • udział w ankietach, konkursach lub wydarzeniach organizowanych przez nas.

Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami, lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług. 

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

§ 1. Dane osobowe, które zbieramy

Gdy korzystasz z naszych Usług możemy zbierać od Ciebie następujące dane:

 1. Gdy rejestrujesz się do naszych Usług, możesz przekazać nam:
  • Dane identyfikujące Ciebie lub członków Twojej rodziny (mogące zawierać także dane dotyczące Twoich dzieci), w tym adres pocztowy, adresy e-mail, numery telefonów, rok urodzenia dziecka,
 2. Gdy przeglądasz nasze Strony Internetowe, możemy zbierać:
  • Informacje o Twoich zachowaniach online w trakcie przeglądania naszych Stron Internetowych oraz informacje o kliknięciu w któryś z zamieszczonych linków (w tym reklam zamieszczonych na stronach internetowych innych organizacji)
  • Informacje o wszelkich urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do naszych Usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Cię na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się).
 3. Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług lub bierzesz udział w konkursach, ankietach lub wydarzeniach, możemy zbierać:
  • Dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami odnośnie naszych Usług (przykładowo imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, lub gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  • Szczegóły dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, które wysyłamy do Ciebie, które otwierasz, w tym wszelkie łącza w nich zawarte, na które klikasz (na przykład te, które umożliwiają nam ustalenie, czy i kiedy otworzyłaś/-eś taką komunikację).

§ 2. W jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe

Dane osobowe wykorzystujemy do:

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na prawidłową realizację studiów na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci.

Twoje dane osobowe (lub dane członków Twojej rodziny lub dzieci pozostających pod Twoją opieką) wykorzystywane będą w celu realizacji zajęć w ramach Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, tj.:

 • przygotowania identyfikatorów imiennych studentów,
 • w celu prowadzenia imiennych list odbioru/zwrotu identyfikatorów,
 • przygotowania plików będących bazą obecności studentów na zajęciach
 • przygotowania imiennych list na wydarzenia organizowane dla studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci
 1. Używamy plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii na naszych Stronach Internetowych.
  Niektóre pliki cookie są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, jeśli chcesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez nasze Strony Internetowe. Możesz wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom Twojego zadowolenia z korzystania z tych stron lub aplikacji. Więcej informacji o plikach cookie i sposobach ich wyłączania możesz znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie. 
  Podstawa prawna:
  • prawnie uzasadniony interes Fundacji,
  • Pomoc w rozwijaniu i ulepszaniu naszej oferty usług, systemów informatycznych, know-how oraz sposobów komunikowania się z Tobą.

Wykorzystujemy dane osobowe do prowadzenia wewnętrznych badań i rozwoju, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym w zakresie ich bezpieczeństwa) oraz naszej gamy usług. Dzięki temu możemy Ci lepiej służyć, jako naszemu klientowi. 
Podstawa prawna:

 • prawnie uzasadniony interes Fundacji,
 • Wykrywanie nadużyć finansowych i innych przestępstw oraz zapobieganie im.

Podstawa prawna:

 • prawnie uzasadniony interes Fundacji.
 1. Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:
  • Kontaktowanie się z Tobą, na przykład telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na Twoje posty w mediach społecznościowych, które zostały do nas skierowane, w kwestiach dotyczących naszych Usług

Wykorzystujemy dane osobowe do udzielania wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoje komunikaty, jak również do informowania Cię o zmianach, jakie wprowadziliśmy lub zamierzamy wprowadzić w naszych Usługach, które mają wpływ na Ciebie (np. zmiany w niniejszej Polityce lub regulaminach naszych Usług).

Podstawa prawna:

 • prawnie uzasadniony interes Fundacji,
 • zarządzanie konkursami i wydarzeniami, w których bierzesz udział.

W przypadkach, w których wskazaliśmy powyżej, że nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych opiera się na naszych „prawnie uzasadnionym interesie Fundacji”, ten interes to:

 • dostarczanie naszych Usług,
 • promowanie i wprowadzanie na rynek naszych Usług,
 • obsługa i utrzymanie Twojego konta, zarządzanie reklamacjami i rozstrzyganie wszelkich sporów,
 • ochrona i wspieranie naszej działalności,
 • zapobieganie i wykrywanie zachowań antyspołecznych, oszustw i innych przestępstw,
 • testowanie i rozwijanie nowych Usług, jak również ulepszanie już istniejących.

§ 3. Zasady ogólne

 1. Gdzie przechowujemy Twoje dane
  Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
 2. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ul. Świętego Stanisława 32 (dalej: „my”, „Administrator”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: ul. przy ul. Świętego Stanisława 32, 32-540 Trzebinia
  • przez e-mail: uniwersytetdladzieci@gmail.com
 3. Kto ma dostęp do Twoich danych?
  Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Fundacji. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Infrastruktura technologiczna, składająca się z serwerów i usług IT nie znajduje się w biurze Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, lecz jest obsługiwana przez operatorów oraz usługodawców. Podmioty te, mając fizyczny dostęp do danych przetwarzanych przez nas, działają w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będą przechowywane dopóki jest to konieczne do świadczenia usług użytkownikowi, spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów.
 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych – w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail,
  3. prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji – masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji. Fundacja zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych,
  4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych,
  5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Fundację,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych,
  7. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację ,
  8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w § 9).

 1. Prawo wniesienia skargi do organu 
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych Serwisu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary Serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

§ 5. Niepożądane treści

W Serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej.

§ 6. Wykorzystywanie ciasteczek (“cookies”)

Dla Państwa wygody Serwis ten używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia lub elementy serwisów społecznościowych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis ten stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika. Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies. Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie, lub nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

§ 7. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Aby chronić dane osobowe przekazane nam przez użytkowników, stosujemy szereg zabezpieczeń zarówno podczas transmisji danych, jak i po ich otrzymaniu. Fundacja wprowadza środki zabezpieczające dane osobowe użytkownika przed przypadkową utratą oraz nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem. Jednak Internet jest systemem otwartym i Fundacja nie może zagwarantować, że nieuprawnione podmioty nie będą w stanie ominąć tych zabezpieczeń lub nie wykorzystają danych osobowych użytkownika w nieodpowiedni sposób. Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące bezpieczeństwa swoich danych osobowych, może kontaktować się z Fundacją, tak jak opisano to w niniejszej Polityce prywatności.

§ 8. Media społecznościowe i udostępnianie treści

Widżety mediów społecznościowych: Serwis zawiera funkcje mediów społecznościowych takie jak przycisk „Lubię to“ serwisu Facebook oraz widżety takie jak przycisk „Udostępnij”. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności firmy, która je oferuje.

§ 9. Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności prosimy kierować na adres uniwersytetdladzieci@gmail.com

§ 10. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana w celu dostosowania jej do zmian w naszych praktykach i procedurach traktowania informacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail przypisany do konta) lub poprzez opublikowanie informacji w serwisie przed wejściem w życie tych zmian. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących procedur ochrony prywatności.