Prof. Robert Musioł

Prof. Robert Musioł urodził się 1976 r. w Częstochowie gdzie dorastał i studiował. Chemią zainteresował się jeszcze w szkole podstawowej, przez proste acz nie zawsze bezpieczne eksperymenty prowadzone w własnoręcznie skonstruowanym domowym laboratorium.

Następnie już na poważnie wybierając studia na tym kierunku. Po studiach pracę naukową kontynuował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod kierunkiem prof. Jarosława Polańskiego. W tym czasie też poszerzył swoje zainteresowania naukowe wokół nauk biologicznych i farmaceutycznych.

Po uzyskaniu stopnia doktora pracował między innymi w laboratorium biologii i farmacji stosowanej ENS w Paryżu oraz w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Współpraca ta zaowocowała poznaniem fascynującego obszaru chemii medycznej i projektowania leków, którym poświęcił się w swoich dalszych pracach.

Do dziś w głównym kręgu jego zainteresowań naukowych mieszczą się leki przeciw-mikrobiologiczne i przeciwnowotworowe, oraz sposoby w jakie te leki oddziałują z żywymi organizmami. W konsekwencji takiego podejścia stopień doktora habilitowanego został mu nadany w zakresie nauk farmaceutycznych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie tytuł profesora uzyskany w 2020 r. obejmuje nauki medyczne i o zdrowiu. Wyniki badań prowadzonych wraz z zespołem zostały upowszechnione w ponad 100 publikacjach naukowych oraz 30 patentach.

Jest laureatem szeregu nagród, między innymi stypendium ministra dla młodych wybitnych naukowców. Jego nazwisko znalazło się na liście 2% najlepszych naukowców, opracowanej przez badaczy Uniwersytetu Stanforda.

Pomimo zaangażowania w pracę naukową nie zapomina jednak, jak ważny jest kontakt ze uczniami i studentami oraz otwarte przekazywanie zgromadzonej wiedzy. Wciąż czuje się nauczycielem, mimo że w dzisiejszej Polsce prestiż tego zawodu został doszczętnie zrujnowany. W ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego ze szkołami regionu wygłosił szereg popularnonaukowych wykładów.

Wiedza i nauka są najlepszym lekiem na szaleństwo dzisiejszego świata.