Pytania i odpowiedzi

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?
Zajęcia Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci odbywają w Chrzanowie ul. F. Focha 3, w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Spotkania są organizowane od października do czerwca, co dwa tygodnie, w sobotę przed południem od godz. 11.00 do 12.30

Czym jest Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
Małopolski Uniwersytet dla Dzieci to projekt edukacyjny, oferujący dzieciom w wieku szkolnym atrakcyjny program kształcenia, popularyzujący naukę oraz poszerzający wiedzę, w sposób niekonwencjonalny – tak by lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Jest to wspólna inicjatywa pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, której celem jest wyposażenie młodych ludzi w potrzebne im narzędzia do wciąż wzrastających wymagań przyszłości.

Kto przygotowuje program studiów?
Tematy wykładów oraz sami wykładowcy są starannie wybrani przez członków Rady Naukowej Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, czyli przez grono pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Czy to jest „prawdziwy” uniwersytet?
Tak – ponieważ jego celem jest kształcenie. Nie – ponieważ nie będzie egzaminów ani kolokwiów. Tak – gdyż studenci muszą się zapisać na listę studentów, dostaną legitymacje studenckie oraz indeksy, do których będą zbierać zaliczenia. Nie – gdyż studenci są dużo młodsi niż na prawdziwych uniwersytetach. Na pewno będzie to fascynująca i wciągająca przygoda, ponieważ na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci najważniejsze są: zapał w dążeniu do zrozumienia świata, zamiłowanie do zadawania pytań i wspólna dobra zabawa.

Co trzeba przynieść na wykład?
Na pewno nie będą potrzebne zeszyty ani długopisy. Aby móc wziąć udział w wykładzie trzeba mieć ze sobą swoją legitymację studencką.

Czy będą jakieś dyplomy?
Tak, na zakończenie roku studenci otrzymują Dyplomy Ukończenia Roku,
Dyplomy Ukończenia Roku z Wyróżnieniem (za zaliczenie min. 14 wykładów), Dyplomy Honorowego Tytułu Licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci – za napisanie i złożenie w terminie pracy dyplomowej. Ale najważniejszą nagrodą będzie radość ze wspólnie przeżytej przygody z nauką.

Skąd będzie wiadomo, że moje dziecko zostało przyjęte na listę studentów?
Po wysłaniu do nas formularza zgłoszenia studenta, na adres maila podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany mail potwierdzający wpis na listę studentów, wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.

O czym będą wykłady?
Tutaj możesz zobaczyć, jakie wykłady odbyły się do tej pory i kto je prowadził? Na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci każdy wykład jest odpowiedzią na jedno z ważnych pytań zadane przez dzieci. Przed każdym wykładem szczegóły dotyczące jego treści, osoby wykładowcy oraz inne informacje organizacyjne są przesyłane w mailu do rodziców studentów a także publikowane na naszej stronie