rada naukowa uniwersytetu dla dzieci

prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska - Jurczak,​

Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Robert Gwiazda,

prof. IOP PAN w w Instytucie Ochronu Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

prof. dr hab. Ryszard Laskowski,

Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

prof. dr hab. Maria Niklińska,

dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie