Regulamin Biblioteki Zabawek – Game-Changers
Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

  1. Cel Biblioteki:
    Biblioteka Zabawek Game-Changers została utworzona w celu wspierania rozwoju umiejętności programowania oraz kreatywnego myślenia u dzieci będących studentami Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.
  1. Dostępność i miejsce działania:
    a) Biblioteka Zabawek Game-Changers działa w budynku Trzebińskiego Centrum Kultury, na I piętrze, ul. Tadeusza Kościuszki 74 (wejście od ul. Harcerskiej)
    b) Biblioteka Zabawek Game-Changers będzie otwarta w poniżej podanych terminach, w godz. od. 17.30 – 19.00
 

Wypożyczenie

Zwrot

1 termin

22 kwietnia

6 maja

2 termin

7 maja

17 maja

3 termin

20 maja

3 czerwca

4 termin

4 czerwca

17 czerwca

3. Warunki wypożyczenia:
a) Wypożyczenie zabawki możliwe jest tylko dla studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.
b) Każdy student może wypożyczyć tylko jedną zabawkę na jeden termin wypożyczenia.
c) Przy wypożyczeniu konieczne jest okazanie identyfikatora studenta.
d) Wypożyczający musi być w towarzystwie rodzica lub opiekuna, który potwierdzi wypożyczenie zabawki podpisem na rewersie.
e) na rewersie wyszczególnione są: Imię i nazwisko studenta; imię, nazwisko i adres rodzica lub opiekuna; nazwa zabawki; data wypożyczenia oraz termin zwrotu zabawki
f) Za zniszczenie lub zagubienie zabawki odpowiada rodzic lub opiekun studenta.
g) Zabawkę należy zwrócić sprawna i kompletną, w oryginalnym opakowaniu, z nowymi bateriami lub naładowaną tak, aby można było sprawdzić jej działanie podczas zwrotu.

4. Procedura wypożyczenia i zwrotu:
a) Student lub rodzic lub opiekun studenta dokonuje rezerwacji zabawki na stronie internetowej – biblioteki Game-Changers Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. link
b) W dniu wypożyczenia student oraz rodzic lub opiekun wchodzą na teren biblioteki i potwierdzają wypożyczenie zabawki
c) Po zakończeniu okresu wypożyczenia, zabawkę należy zwrócić do biblioteki w wyznaczonym terminie, w godzinach działania biblioteki Game-Changers.

4. Ankieta:
a) Po zakończeniu okresu wypożyczenia, podczas zwrotu zabawki student zobowiązany jest do wypełnienia i oddania w bibliotece ankiety oceniającej:
      – przydatność zabawki,
      – jakość wykonania,
      – poziom zadowolenia z zabawy,
      – przyrost wiedzy dotyczącej programowania.

5. Bezpieczeństwo podczas zabawy:
a) Należy bawić się zabawkami z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć przypadkowych urazów.
b) Zabawki jezdne, takie jak np. roboty, powinny być używane najlepiej na czystej podłodze, aby zmniejszyć ryzyko upadku i zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do mechanizmów jezdnych.

7. Odpowiedzialność za zniszczenia:
a) W przypadku zniszczenia zabawki, rodzic lub opiekun studenta zobowiązany jest do pokrycia równowartości kosztów zakupu zabawki lub zakupu nowej zabawki.

8. Bezpłatne wypożyczenie:
Wypożyczenie zabawki z Biblioteki Zabawek Game-Changers jest bezpłatne dla studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

9. Dofinansowanie:
Biblioteka Zabawek Game-Changers jest prowadzona przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci i jest dofinansowana ze środków amerykańskiej Fundacji AKAMAI.

10. Postanowienia końcowe:
a) Administracja biblioteki zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
b) Wszelkie spory wynikłe z korzystania z biblioteki będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.
c) Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

Jolanta Różowska Prezes Zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
Data sporządzenia regulaminu: 15 kwietnia 2024 r.

 

Projekt Game-Changers jest współfinansowany ze środków otrzymanych od amerykańskiej fundacji Akamai – Akamai Foundation