Szymon Potocki

Szymon Potocki, pracownik Akademii Humanitas w Sosnowcu, specjalista ds. technologii wspierających, jest ekspertem w dziedzinie robotyki i informatyki. Jego praca obejmuje szeroki zakres obowiązków związanych z wykorzystaniem technologii wspierających, które obejmują zarówno robotykę, jak i informatykę. Jako specjalista, prowadzi szkolenia, badania oraz projektuje i wdraża rozwiązania technologiczne, które pomagają studentom i pracownikom uczelni w ich nauce i pracy. Jest zaangażowany we wdrażanie nowych technologii, które mają potencjał zmiany sposobu, w jaki ludzie korzystają z technologii w życiu osobistym i zawodowym.

Dodatkowo, Szymon jest absolwentem jednego z pierwszych roczników Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, co świadczy o jego zaangażowaniu w naukę już od młodego wieku. To doświadczenie ma wpływ na jego podejście do pracy naukowej i edukacyjnej, zachęcając go do promowania innowacyjnych metod nauczania oraz inspirowania innych do poszukiwania wiedzy i rozwoju osobistego.