Uroczyste rozdanie nagród dla Młodych Naukowców

W sobotę 9 kwietnia 2022 r,  wręczyliśmy nagrody i dyplomy dla naszych Młodych Naukowców, w uznaniu ich pracy nad przygotowaniem prelekcji na Odczytach Młodych Naukowców. Było uroczyście i radośnie bardzo! Dziękujemy raz jeszcze Honorowym Patronom za ufundowanie nagród dla naszych prelegentów..Podziękowania kierujemy do Pani Róży Thun – Europosłanki do Parlamentu Europejskiego, Pana Marka Sowy – Posłowi na Sejm RP, Pana Witoldowa Kozłowskiego – Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Pana Andrzeja Urygi – Starosty Chrzanowskiego, Pana Roberta Maciaszka – Burmistrza Miasta Chrzanowa, Pana Jarosława Okoczuka – Burmistrza Trzebini