Zakończenie IX roku akademickiego

W sobotę 3 czerwca 2017 r. zakończyliśmy dziewiąty rok akademicki. W pierwszej części spotkania studenci wspólnie rozwiązywali rebusy naukowe przygotowane przez dr hab. Roberta Gwiazdę prof. IOP PAN z Krakowa.  Natomiast druga część była uroczystością wręczenia dyplomów i nagród, które odbierali studenci, wolontariusze, darczyńcy i sponsorzy Fundacjai oraz autorzy prac dyplomowych. Nagrdy wręczał prof. Robert Gwiazda, członek naszej Rady Naukowej i przyjaciel uniwersytetu. Było bardzo uroczyście i radośnie. Dziękujemy Wszystkim za udany rok