Śpiewające lodowce

Ostatnie, w tym roku kalendarzowym, spotkanie poświęcone było lodowcom. Dr Agata Jurkowska z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie wygłosiła wykład pt. „Śpiewające lodowce”. Studenci mieli niezwykłą okazję nie tylko dowiedzieć się, jakie rozmiary, kształty i kolory mogą przybierać lodowce, ale także mogli posłuchać dźwięków wydawanych przez topniejące lodowce. W swojej barwnej opowieści dr Jurkowska mówiła także o wpływie lodowców na klimat całej kuli ziemskiej, o okresach zlodowaceń w historii Ziemi oraz o zwierzętach i ludziach epoki lodowcowej. Na zakończenie wykładu, każdy ze studentów otrzymał w prezencie od dr Jurkowskej bryłkę kryształu górskiego. Gościem na wykładzie był przedstawiciel Fundacji Zaawansowanych Technologii z Warszawy, organizator konkursu naukowego dla młodzieży „E(x)plory”. Natomiast przed wykładem podziękowaliśmy naszym wolontariuszom za ich pracę pysznym ciastem czekoladowym z logo Fundacji.